Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Sep 18, 2017

Ingibjörg Jonsdottir är enhetschef på Institutet för stressmedicin och forskare om stress. I dagens avsnitt berättar Ingibjörg vad stress är för något, samt hennes tankar och råd gällande stress.