Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Oct 2, 2017

Jeremy Jamieson forskar bland annat om stressresponsen. Det han menar på är att vi kan få två olika responser. Om vi utvärderar att vi har resurserna till att klara en utmaning menar han att vi får en respons. Om vi utvärderar att vi inte har resurserna att klara av en utmaning har vi en annan respons. Om detta och mycket mer är dagens avsnitt. Håll till godo.