Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Nov 7, 2017

Dåligt samvete är något vi alla haft i våra liv. I dagens avsnitt berättar Astrid Norberg om hur väldigt dåligt samvete under lång tid kan vara relaterat till stressrelaterad ohälsa. Hon berättar även vad man kan göra åt det.