Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Jan 2, 2018

Är fysisk aktivitet bra gällande stress? Vad är det som händer med oss när vi rör på oss? Hur mycket ska vi röra på oss gällande stress? I dagens avsnitt berättar Agneta Lindegård Andersson om detta.