Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Jan 9, 2018

Professor James Pennebaker är en världskänd forskare som har forskat en hel del gällande hur skrivande kan påverka bearbetning av traumatiska upplevelser och annat. I dagens avsnitt så berättar James om vad skrivande kan göra gällande stress.