Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Feb 6, 2018

I del två med legitimerade psykologen Kristoffer Petterson så förklaras Acceptance and commitment therapy genom olika metaforer. Kristoffer delar även med sig om tips och resurser gällande stress.