Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Apr 30, 2018

I dagens avsnitt pratar jag och Nils Joneborg om mindfulness och stress. Vad är mindfulness? Vilka komponenter innehåller mindfulness? Är mindfulness bra för stress? Nils är en läkare med ett brinnande intresse för mindfulness och meditation.