Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Oct 23, 2017

Krav-Kontroll-Stöd modellen är med största sannolikhet den mest välkända teoretiska modellen i Sverige gällande vad det är som gör att vi människor blir sjuka av stress.