Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Oct 31, 2017

I dagens avsnitt berättar Töres Theorell om en annan välkänd modell om stress. Denna handlar om att vi behöver få belöning för det arbete som vi lägger ner.