Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Nov 21, 2017

Kortversion. I dagens avsnitt berättar överläkare Lilian Wiegner framförallt om stressymtom. Även annat berörs så som villkorad självkänsla och dess koppling till stress.