Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Dec 12, 2017

Marie Söderström har forskat om sömn i många år och arbetar idag med att hjälpa människor med stress och sömn. Denna intervju är uppdelad i tre mindre avsnitt. I första delen så går vi in på vad ett sömnprogram är, sömnkunskap, sömn länkat till stress, registrering av sömn, att sätta mål och sådant som är bra för sömn gällande alla.