Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan

Sep 25, 2017

Kortversion. Varför har vi en stressrespons? Vad händer inom oss när vi ser en isbjörn på våra gator? Klarar vi oss utan vår stressrespons? Det svarar läkare Peter Währborg på i dagens avsnitt. 


Sep 25, 2017

Varför har vi en stressrespons? Vad händer inom oss när vi ser en isbjörn på våra gator? Klarar vi oss utan vår stressrespons? Det svarar läkare Peter Währborg på i dagens avsnitt. 


Sep 25, 2017

Kortversion. I dagens avsnitt delar senior professor Marie åsberg med sig av sin kunskap om stress generellt samt utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är det som i folkmun kallas för utbrändhet. Marie Åsberg var med och ledde arbetet med att ta fram diagnosen utmattningssyndrom. 


Sep 25, 2017

I dagens avsnitt delar senior professor Marie åsberg med sig av sin kunskap om stress generellt samt utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är det som i folkmun kallas för utbrändhet. Marie Åsberg var med och ledde arbetet med att ta fram diagnosen utmattningssyndrom. 


Sep 25, 2017

Kortversion. Ingibjörg Jonsdottir är enhetschef på Institutet för stressmedicin och forskare om stress. I dagens avsnitt berättar Ingibjörg vad stress är för något, samt hennes tankar och råd gällande stress. Kortversion.