Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan

Oct 31, 2017

I dagens avsnitt berättar Töres Theorell om en annan välkänd modell om stress. Denna handlar om att vi behöver få belöning för det arbete som vi lägger ner. 


Oct 23, 2017

Kortversion. Krav-Kontroll-Stöd modellen är med största sannolikhet den mest välkända teoretiska modellen i Sverige gällande vad det är som gör att vi människor blir sjuka av stress. 


Oct 23, 2017

Krav-Kontroll-Stöd modellen är med största sannolikhet den mest välkända teoretiska modellen i Sverige gällande vad det är som gör att vi människor blir sjuka av stress. 


Oct 16, 2017

I dagens avsnitt får vi lära oss om vad sömn egentligen är för något. Samt varför det är viktigt för stress. 


Oct 16, 2017

Kortversion. I dagens avsnitt får vi lära oss om vad sömn egentligen är för något. Samt varför det är viktigt för stress.