Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan

Nov 28, 2017

Lilian Wiegner berättar i dagens avsnitt om hur man kan arbeta med stress.


Nov 21, 2017

Kortversion. I dagens avsnitt berättar överläkare Lilian Wiegner framförallt om stressymtom. Även annat berörs så som villkorad självkänsla och dess koppling till stress. 


Nov 21, 2017

I dagens avsnitt berättar överläkare Lilian Wiegner framförallt om stressymtom. Även annat berörs så som villkorad självkänsla och dess koppling till stress. 


Nov 14, 2017

Kortversion. I detta avsnitt berättar Giorgio Grossi om stressymtom. Om ett exempel på ett händelseförlopp där en person går in i väggen. Samt om att söka hjälp för stress. 


Nov 14, 2017

I detta avsnitt berättar Giorgio Grossi om stressymtom. Om ett exempel på ett händelseförlopp där en person går in i väggen. Samt om att söka hjälp för stress.