Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan

Dec 26, 2017

I del tre går vi in på att bryta ej fungerande mönster, hur vi kan arbeta med det som gör att vi fortsätter att ha dålig sömn, sömnmedel, resurser och generella råd för stress. 


Dec 19, 2017

I del två av tre av denna sömnskola går vi in på bland annat oro och oro kopplad till sömn, hur det vi gör på dagen påverkar vår sömn samt sömnrestriktion som är en av Maries favoritsätt att arbeta med sömn. 


Dec 12, 2017

Marie Söderström har forskat om sömn i många år och arbetar idag med att hjälpa människor med stress och sömn. Denna intervju är uppdelad i tre mindre avsnitt. I första delen så går vi in på vad ett sömnprogram är, sömnkunskap, sömn länkat till stress, registrering av sömn, att sätta mål och sådant...


Dec 5, 2017

Sömnhygien, sömntips, sömntabletter och powernaps.