Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


May 8, 2018

I dagens avsnitt pratar jag och Nils Joneborg om meditation. Vad är mediation? Är det bra för stress och hur gör man rent praktiskt? Allt detta i dagens avsnitt.