Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Sep 25, 2017

Kortversion. Ingibjörg Jonsdottir är enhetschef på Institutet för stressmedicin och forskare om stress. I dagens avsnitt berättar Ingibjörg vad stress är för något, samt hennes tankar och råd gällande stress. Kortversion.