Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Sep 25, 2017

Varför har vi en stressrespons? Vad händer inom oss när vi ser en isbjörn på våra gator? Klarar vi oss utan vår stressrespons? Det svarar läkare Peter Währborg på i dagens avsnitt.