Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Nov 14, 2017

Kortversion. I detta avsnitt berättar Giorgio Grossi om stressymtom. Om ett exempel på ett händelseförlopp där en person går in i väggen. Samt om att söka hjälp för stress.