Preview Mode Links will not work in preview mode

Stresskolan


Mar 26, 2018

Del 4 av 4. Lotta Scholander är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har tillsammans med institutet för stressmedicin utvecklat ett program för självkänsla. I dagens avsnitt så pratar vi om känslor, soothing systemet, tips om stress och resurser för stress.